HOLBÆK HAVN
Port of Holbaek DK
Parallelvej 33, DK 4300 Holbæk, Tlf. +
45 72 36 83 20, Fax +45 59 43 39 13,
Email havnen@holb.dk

Takster

Kontakt havnevæsnet for oplysninger vedr. takster.

Fees

Contact the port authority for information concerning dues.