HOLBÆK HAVN
Port of Holbaek DK
Parallelvej 33, DK 4300 Holbæk, Tlf. +
45 72 36 83 20, Fax +45 59 43 39 13,
Email havnen@holb.dk

 Services

Shipping agent (Stevedors) Holship Danmark A/S
Postbox 240, 4300 Holbæk
Tlf. +45 59 43 46 00
Fax +45 59 44 10 33
E-mail:
sea@holship.dk
El, vand og affald
(Electricity, fresh water and waste)
 
Holbæk Havnevæsen
Holbaek Port Authority
Parallelvej 33, 4300 Holbæk
Tlf. +45 72 36 83 20

Fax +45 59 43 39 13
E-mail: havnen@holb.dk