HOLBÆK Gl. HAVN  OG  HOLBÆK NY HAVN
Port of Holbaek DK
Parallelvej 33, DK 4300 Holbæk, Tlf. +
45 72 36 83 20, Fax +45 59 43 39 13,
Email havnen@holb.dk

Fartøjer der anløber Holbæk Havn skal være forsynet med tydeligt navn og hjemsted.

 Holbæk Gl. Havn: 

Holbæk Gl. Havn er hjemsted for et antal lystsejlere og gamle skibe. Holbæk Gl. Havn har miljøstation til modtagelse af skibsaffald. 

Holbæk Gl. Havn er forsynet med tømmestationer til modtagelse af spildevand fra mindre som større fartøjer. 

El og vandstandere findes ved kajen. 

I havnekioskbygningen findes bad og toiletter. 

Holbæk Ny Havn (Trafikhavn): 

Lystsejlere over 15 meter i total længde og andre større fartøjer, samt turbåde, charterskibe og skoleskibe m.m. der gæster Holbæk Havn, skal anløbe Holbæk Ny Havn på kajstrækningen udenfor det sikrede område i havnebassinets østlige del, der stadig benyttes som trafikhavn. 

Holbæk Ny Havn er forsynet med tømmestation til modtagelse af spildevand fra mindre såvel som større fartøjer. 

El og vandstandere findes ved kajen.

Vessels calling at The Port of Holbaek are required to show visible Name and Homeport. 

Holbaek Gl. Havn: 

Holbaek old port is a homeport for a number of yachts and older wooden ships. 

Facilities for ships waste are available at the environmental station.

Sewage connections for small yachts and larger vessels are available. 

Water and electricity outlets are available.

Toilet and bath facilities are located at the snackbar area.

Holbaek Ny Havn (Commercial port): 

Yachts and other vessels measuring more than 15 meters in total length, as well as sightseeing boats, charter boats and training ships etc. visiting Holbaek are required to dock at Holbaek Ny Havn outside the secured easterly area designated and still in use for cargo vessels.  

Sewage connection for small yachts and larger vessels are available.   

Holbaek Ny Havn is facilitated with water and electricity outlets.

 

28-07-2009