HOLBÆK HAVN
Port of Holbaek DK
Parallelvej 33, DK 4300 Holbæk, Tlf. +
45 72 36 83 20, Fax +45 59 43 39 13,
Email havnen@holb.dk

Besejling

Vandybden i den gravede rende gennem Holbæk Fjord er 6,0 meter.

Skibe med en dybgang på over 5 m tilrådes at tage lods ved Hundested. 

Ved sejlads inden for havnens område samt i det uddybede løb gennem Holbæk Fjord gælder Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000

I den gravede rende gennem Holbæk Fjord skal det udgående skib vente på det indgående. 

De vestligste 300 m af kajen er ikke til rådighed for erhvervsmæssig godshåndtering.

Navigation

The waterdepth in the dredged channel through Holbaek Fjord is 6,0 meters.

It is recommended that vessels with more than 5 m draft use pilot from Hundested.

Notice nr. 779 from 18 Aug. 2000 issued by Danish Maritime Autority regulates navigation in the port and through the dredged channel in Holbaek Fjord.

Vessels leaving the port must wait for vessels entering the dredged channel.

The westernmost 300 m of the quay is not availble for commercial cargo handling.

 

29-07-2009